Baza wiedzy

Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy zestaw najczęściej pojawiających się zagadnień/ pytań w zakresie rozpoczęcia prac budowlanych.

Zapraszamy do korzystania z zamieszczonych treści. Jeżeli masz pytania dotyczące prawa budowlanego, budowy czy uzyskania pozwolenia na budowę wystarczy jak wpiszesz je w Komentarzach poniżej - odpowiemy najszybciej jak to będzie możliwe.
 
O czym pamiętać przy wyborze działki pod przyszły dom?
Przy wyborze działki należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
 1. Wgląd w księgę wieczystą, czy nie ciąży na niej hipoteka, czy nie przebiega po niej służebność, przez co w przyszłości będziemy musieli zaakceptować niechcianą drogę przejazdową. Wgląd w Księgę wieczystą również potwierdzi nam prawnego właściciela nieruchomości. Obecnie jest możliwość skorzystania z Księgi Wieczystej dostępnej on Line, wystarczy znać wydział do którego przypisana jest Księga Wieczysta oraz jej numer. Księgi Wieczyste dostępne są pod adresem: https://ksiegi-wieczyste-online.pl
 2. Należy uzyskać wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego MPZP w miejscowym Urzędzie Miejskim lub Gminy składając stosowny wniosek. Wniosek może złożyć każdy, nie trzeba być właścicielem gruntu.
  Jeżeli nie ma MPZP należy skontaktować się z Gminą celem potwierdzenia czy Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dopuszcza możliwość zabudowy mieszkaniowej (lub innej o jaką nam chodzi).
 3. Lokalizacja działki i ukształtowanie terenu: odległość od drogi dojazdowej, uzbrojenie terenu (media: woda, kanalizacja, prąd, gaz), usytuowanie względem stron świata, czy działka nie znajduję na osuwiskach lub w terenie zalewowym, czy nie jest w strefie ochrony archeologicznej.
 4. Komfortowe sąsiedztwo - czy w pobliżu wymarzonej działki nie znajdują się jakieś uciążliwe usługi (hałas - linia kolejowa, droga szybkiego ruchu, garbarnia, kurniki - przykre zapachy) .
  Najważniejsze zrobić bilans plusów i minusów konkretnej działki i zweryfikować go w stosunku do swoich oczekiwań.
Kiedy można postawić budynek mieszkalny na działce rolnej?
 1. Gdy jesteś rolnikiem - dom jest bezsprzecznie związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
 2. Gdy nie jesteśmy rolnikami są dwie opcje:
  1. kupujemy tzw. siedlisko czyli działkę rolną z zabudowaniami, wtedy możemy zabudowania remontować
  2. kupno "małej" działki rolnej (ok. 3000 m2 - ziemi rolnej nie da się podzielić na mniejsze działki) i podejmować próby przekształcenia jej na budowlaną.
Ile trwa przekształcenie działki rolnej na budowlaną? (warunki)
 1. jeżeli nie ma miejscowego planu i próbujemy przekształcić działkę poprzez uzyskanie warunków zabudowy to taki proces trwa od 2-6 miesięcy
 2. jeżeli jesteśmy zmuszeni sporządzić plan zagospodarowania przestrzennego dla działki to taki proces trwa 1-2 lat.
Kiedy przekształcenie działki rolnej na budowlaną jest niemożliwe?
Kiedy Gmina, na której terenie znajduje się działka rolna, ma nieaktualne plany zagospodarowania terenu i nie wiadomo jakie może być w przyszłości przeznaczenie działki (może się okazać, że nie będzie można postawić zabudowy na działce, gdyż działka rolna nie będzie obejmowała zabudowań).
Najczęstsze problemy z dostępnością komunikacyjną?
Posiadamy działkę w znacznej odległości od drogi publicznej. Do naszej działki od w/w drogi prowadzi droga wewnętrzna (własność prywatna) a grunty na drodze prywatnej nie zostały uprzednio wyłączone z produkcji rolniczej. Aby móc się wybudować musimy wyłączyć grunty rolne znajdujące się na drodze, za co będziemy płacić przez 10 lat. Problematyczna może być sytuacja, gdy w/w droga nie jest 100% naszą własnością, wtedy musi uzyskać zgodę współwłaścicieli na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej (ważne - każdy współwłaściciel będzie ponosił koszta wyłączenia adekwatnie do procentu udziałów w drodze).
Brak zjazdu na działce, którą mamy zamiar kupić/kupiliśmy, obliguje nas do wykonania zjazdu indywidualnego z drogi publicznej. Musimy udać się do zarządcy drogi (Urząd Gminy, Powiatowy Zarząd Dróg), wystąpić o wydanie warunków na wykonanie w/w zjazdu (często zarządca wymaga przed złożeniem projektu zjazdu przedłożenie u niego jednego lub kilku egzemplarzy projektu ajazdu celem uzgodnienia go). Następnie z warunkami należy udać się do projektanta branży drogowej, który sporządzi projekt zjazdu. Projekt budowlany zjazdu indywidualnego (uzgodniony u zarządcy drogi) nie musi być złożony wraz z projektem budowlanym domu do pozwolenia na budowę. Obecnie przepisy dają możliwość złożenia w/w projektu zjazdu przez procedurę zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 
Dodaj swój komentarz:
Wstecz